Zaoszczędź 3,06 funta. CO2
za remis na emeryturze

Łatwy i ekonomiczny sposób na zmniejszenie śladu węglowego

Połączmy się

Zrównoważone rozwiązania dla kolei

Zmiana przeznaczenia podkładów kolejowych

Torowanie drogi do zrównoważonego rozwoju

Wynalazek TIEROC

Większość składowisk w całym kraju jest w stanie wykorzystywać, a nawet wytwarzać energię z produktu ubocznego TiEnergy, TIEROC. Składowiska są wyłożone polietylenem, a także wyłożone gliną. Podkłady kolejowe, które są rozdrabniane i mielone w celu wytworzenia TIEROC, odgazowały już większość kreozotu, zanim jeszcze opuszczą tory, na których zostały pierwotnie umieszczone. TIEROC to zrównoważone rozwiązanie do układania nawierzchni, które przyjęło wysypiska śmieci. Materiał jest tańszy i trwa dłużej niż inne tradycyjnie stosowane materiały nawierzchniowe. Ponadto w miarę rozkładu TIEROC metan może być wychwytywany i sprzedawany na składowisku

Więzy stają się
Zrównoważone „złoto”

Koleje nadal stanowią siłę napędową amerykańskich systemów transportowych. Każdego roku dziesiątki milionów ludzi podróżuje koleją, a 1/3 wszystkich towarów jest transportowana i dostarczana koleją. Przy takim wolumenie działalności na przestrzeni 200 lat historii, połączenia kolejowe ostatecznie staną się bezużyteczne. W ramach partnerstwa z liniami kolejowymi klasy I, klasy II i krótkimi oraz innymi liniami kolejowymi TiEnergy współpracuje z klientami w celu odpowiedzialnego recyklingu i ponownego wykorzystania starych podkładów kolejowych…

Czytaj więcej