Przyjazne dla środowiska rozwiązania bieżących wyzwań biznesowych

Przyjazne dla środowiska rozwiązania bieżących wyzwań biznesowych _TiEnergy

Scenariusz korzystny dla obu stron – organizacja rozwiązuje niektóre z najpilniejszych wyzwań biznesowych, rozwiązując jednocześnie problemy środowiskowe. W przypadku kolei ten scenariusz, w którym wygrywają obie strony, zdarza się często – częściej, niż wielu ludzi może sobie wyobrazić. Oto trzy najczęstsze wyzwania biznesowe, przed którymi stoją dziś firmy, oraz przykłady przyjaznych dla środowiska rozwiązań tych samych wyzwań.

Wyzwanie #1: Zakłócenia w łańcuchu dostaw

Koleje stanowią kluczowy element logistyki łańcucha dostaw i najbardziej oszczędny pod względem zużycia paliwa środek transportu, generujący znacznie niższy ślad węglowy niż dostawy drogą lotniczą lub długodystansowe dostawy ciężarówkami. W rzeczywistości transport towarów koleją zamiast samochodem lub ciężarówką może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 75%. Koleje towarowe inwestują średnio $23 miliardy rocznie w ulepszenie sprzętu i infrastruktury, w tym inwestycje mające na celu ochronę przed zakłóceniami w łańcuchu dostaw związanymi z klimatem. Koleje zwiększają ogólną odporność łańcucha dostaw, jednocześnie zmniejszając wpływ spedycji na środowisko (źródło danych: Amerykańskie Stowarzyszenie Kolejowe). 

Wyzwanie #2: Oszczędności kosztów/efektywność operacyjna

TiEnergy stworzyła opatentowaną technologię usuwania okuć metalowych ze starych podkładów (maszyna Tie Plate Picker) i opracowała produkt rynkowy z uziemionych ściągaczy (TIEROC— substytut agregatu). Te przełomowe innowacje pomagają kolejom i wysypiskom śmieci osiągać własne cele w zakresie wydajności. Z kolei popyt na rozwiązania przyjazne dla środowiska zachęca organizacje do dalszego poszukiwania zrównoważonego podejścia do wspólnych wyzwań.

Wyzwanie #3: Wzrost przychodów

Istnieje stereotyp, że cele środowiskowe i cele związane z dochodami firmy są ze sobą sprzeczne. Chociaż może to być prawdą w niektórych przypadkach, jest to przestarzały stereotyp, który nie uwzględnia sposobu, w jaki rozwiązania przyjazne dla środowiska mogą również generować przychody i zmniejszać wydatki. Na przykład opracowanie bardziej energooszczędnych operacji i zmniejszenie zużycia energii to zrównoważona strategia, która przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i wynikom finansowym. W działalności TiEnergy odpowiedzialne usuwanie starych podkładów ze stacji kolejowych może przynieść kolejom stałe korzyści finansowe, takie jak możliwości generowania przychodów z terenów zwolnionych z wycofanych składowisk podkładów. Odpowiedzialna utylizacja krawatów chroni także przed ryzykiem niebezpiecznych i kosztownych zagrożeń dla środowiska ze strony łatwopalnych opasek.

Transport kolejowy stanowi kamień węgielny amerykańskiego biznesu od XIX wieku, a TiEnergy jest innowatorem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju kolei od ponad dwudziestu lat. Będziemy w dalszym ciągu poszukiwać sposobów na zapewnienie kolei usprawnień biznesowych.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem info@tienergy-usa.com, (847) 426-6354 lub zarezerwuj rozmowę odkrywczą.

pl_PL