Utrzymanie Twojego
Czystość stacji kolejowej

Pomaganie lokalnym firmom i społecznościom
prosperuj, będąc „dobrym sąsiadem”

Połączmy się

Zrównoważone rozwiązania dla kolei

Zmiana przeznaczenia podkładów kolejowych

TiEnergy zapewnia innowacyjne i zrównoważone rozwiązania w zakresie usuwania, recyklingu i ponownego wykorzystania wycofanego drewna przemysłowego, w tym podkładów kolejowych, słupów energetycznych, drewna mostowego, palet i mat dźwigowych.